TASTE PURE NATURE

The Fortuitous Fukurokuju

ชื่อเหล้าสาเกของเรามาจากหนึ่งในเจ็ดเทพเจ้าแห่งความโชคดีของตำนานญี่ปุ่น คือ FUKUROKUJU มีความหมายว่า โชคดี (FUKU), อุดมสมบูรณ์ (ROKU) และ อายุยืน (JU) เราปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ดื่ม FUKUJU นี้จะพบแต่ความโชคดี

OUR SAKE FIND FUKUJU OUR BREWERY

ABOUT SAKE VISIT US JAPANESE WEBSITE

TASTE PURE NATURE

เหล้าสาเกชั้นนำของเรานั้นเริ่มต้นจากการเลือกโคจิ (ข้าวมอลท์) ทีดี ช่างทำเหล้าสาเกของ FUKUJU นั้น ได้ใช้เวลาหลายร้อยปีในการทำโคจิด้วยมือของตนเองอย่างปราณีตในโคจิมุโระ (ห้องสำหรับทำโคจิโดยเฉพาะ)

FUKUJU ใช้ข้าวชั้นดีที่สุดในการผลิตเท่านั้น โดยเลือกข้าวที่ปลูกโดยเกษตรกรทางภาคเหนือของภูเขาร็อกโกะซึ่งเป็นสถานที่ที่ทำการปลูกข้าวได้ดีที่สุด และน้ำที่เราใช้เรียกว่ามิยะมิซุ(น้ำบริสุทธิ์)ที่เหมาะกับการทำเหล้าสาเกที่สุด

ความสร้างสรรค์ทำให้เราได้เป็นผู้บุกเบิกด้านการทำเหล้าสาเกในย่านนาดะ ทำเลของเราทำให้เหล้าสาเกมีรสชาติยอดเยี่ยม และความพากเพียรอุตสาหะของบรรพบุรุษทำให้เราสามารถรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐานที่ดีมาโดยตลอด ความมุ่งมั่นในเทคโนโลยีและนวัตกรรมและใช้วัตถุดิบที่บริสุทธิ์จากธรรมชาติ ทำให้เหล้าสาเกมีรสชาติที่ให้ความสดชื่นและรสชาติเด่นชัดขึ้นมาได้

Fukuju Locator

TOP